Kontakt

För frågor gällande aktiviteterna ute i byarna kontakta byombuden, för övriga frågor kontakta någon av oss i organisationen:

Pelle Nyberg 070-255 58 16
Pär Berglin 070-322 54 39
Jakob Silén 070-559 23 03