Byombud & samlingsplatser

Byombuden har information om vad som gäller i respektive by. Till byombuden anmäler man sig på morgonsamlingen och får veta vad som behöver göras i byn. Man anmäler också om man ska ha lunch och om man ska vara med på festen på Stenegård på kvällen. Anmäl till byombuden i god tid så maten kan planeras. Anmäl också gärna till byombudet om du har idéer på vad som borde göras i byn.

Där samlingsplatser saknas, kontakta byombudet.

Byombud och samlingsplatser:

Björken
Vakant

Bränna
Bengt Låks/Ulf Bivemark, 070-657 75 79, 073-973 11 74

Bäcken
Gunnar Ohlanders, 070-643 95 56
Samling vid korsningen nedanför Brunkas

Cykelleder
Andreas Lönnmo, 070-589 88 62
Samling vid Helsingegården

Ede/Boda
Oskar Axelsson, 070-831 90 46
Samling vid bygdegården i Boda

Förnebo/Svensbäck
Kjell Söderberg, 070-663 80 20
Samling vid klockarparkeringen

Grönås/Åsen
Kent Hansson, 070-391 55 45
Samling vid sågen

Hamre
Vakant

Hellberg/Strandvägen
Markus Evensson, 070-655 38 68
Samling vid Strandvallen

Hiklack
Anders Pallars/Erik Olsson, 070-573 12 06
Skräddarns verkstad

Hästberg
Lars Lodin, 073-519 02 02
Bygdegården

Kalv
Gunnar Rehnberg/Jonas Jonsson, 070-608 22 33 / 070-657 15 99
Magasinet

Karsjö
Sigurd Olsson, 070-248 56 34
Badstranden

Kramsta/Ulvsta
Karl-Göran Markusson, 070-246 34 04
Avfarten från 83:an mot Kramstatjärn

Kyrkbyn
Alie Matsers, 073-043 72 20
Samling vid Alies lada

Kåsjö
Lars Andersas, 070-534 20 48
Samling vid mjölkpallen (busshållsplatsen)

Lillstråsjö
Magnus Olsson 070-665 75 75

Långön
Sven Steen, 070-578 29 08

Lörstrand
Ingvar Karlsson, 070-654 93 21

Myra
Lars Bengtsberg, 070-333 06 04
Korsningen mitt i byn

Nor/Båtbacken
Pia Nordin, 070-696 87 96
Badstranden

Nordsjö
Per Albhin, Tore Noresten 070-533 36 46
Larssons (gamla affären)

Norrvåga
Jonas Lindström, 070-534 09 90
Tura

Nybo
Vakant
Samling vid anslagstavlan vid Mines

Sanna
Birgitta Ederyd, 073-026 79 88
Samling vid bykorsningen

Sidskogen
Stina Kylin, 070-654 51 41
Samling vid Bygdegården

Sjövästa
Gunnar Nyberg, 070-239 58 46
Samling vid bygdegården

Skålbo/Storsved/Rossla/Skridsvik
Jocke Larsson, 070-340 18 67
Samling vid Bygdegården i Skålbo

Skästra
Vakant
Samling vid bygdegården

Stene
Per Kristofers, 070-224 23 21
Samlingsplats vid Kyrkstallarna

Stråsjö
Kerstin Norin, 072-522 12 65

Säljesta
Joel Persson, 076-884 48 08
Samling vid bygdegården

Sörvåga
Kristian Ivarsson/Roland Nilsson, 073-029 37 51
Myränget

Teve/Löräng/Sörby
Vakant

Toppstigen
Vakant


Gustav Hamrebjörk, Tommy Westman, 070-532 90 29, 070-201 62 01
Samling vid TT-motor

Uvås
Anders Svensson, 070-678 40 42
Samling vid Knåpa och hos Bengt-Åke

Vik/Föränge
Torsten Joners, 070-261 30 78
Samling vid Vik gamla skola

Vålsjö/Gartsbo
Janne Hansson, 070-640 82 07
Samling vid dansladan

Yckelsbo
Tobias Danung, 070-3838388
Samling hos Tobias, Sjöstigen 23

Åsbo/Rödmyra
Roger Sannefur, 070-246 77 90
Samling vid linladan

Älvsätra/Bondarv
Per Eriksson, 070-628 23 53
Samling vid korsningen Älvsätravägen och Hamregatan

Änga
Jan-Erik Skytt, 070-646 40 31

Öje
Lasse Jonsson, +46 70-312 92 26
Samling vid korsningen Vallmovägen/Öjevägen

Österrike
Jon Berglin, 070-252 61 53 och Ulf Danhard, 46703280733
Samling vid Dalastranden, Österrike

 

Där samlingsplatser saknas, kontakta byombudet, vid vakant, kontakta oss om du vill vara byombud.