Byombud & samlingsplatser

Byombuden har information om vad som gäller i respektive by. Till byombuden anmäler man sig på morgonsamlingen och får veta vad som behöver göras i byn. Man anmäler också om man ska ha lunch och om man ska vara med på festen på Stenegård på kvällen. Anmäl helst till byombuden i god tid så maten kan planeras. Anmäl också gärna till byombudet om du har idéer på vad som borde göras i byn.

Där samlingsplatser saknas, kontakta byombudet.

Byombud och samlingsplatser:

Bränna
Bengt Låks
070-657 75 79

Bäcken
Staffan och Björn Persson
070-266 20 87
Samling vid korsningen nedanför Gunnar Olsson (vid gammelvägen)

Cykelleder
Hanna Jonsson
070-280 72 52
Skidstadion/Elljusspåret

Ede/Boda
Nils-Erik Eriksson
070-643 77 19
Samling vid bygdegården i Boda

Förnebo/Svensbäck
Kjell Söderberg
070-663 80 20
Samling vid klockarparkeringen

Grönås
Kent Hansson
070-391 55 45
Samling vid sågen

Hamre
Gustav Hamrebjörk
070-532 90 29
Samling vid TT-motor

Hellberg/Strandvägen
Vakant
Samling vid Strandvallen

Hiklack
Anders Pallars/Erik Olsson
070-573 12 06
Skräddarns verkstad

Hästberg
Lars Lodin
073-519 02 02
Bygdegården

Kalv
Gunnar Rehnberg/Jonas Jonsson
070-608 22 33/070-657 15 99
Magasinet

Karsjö
Sigurd Olsson
070-248 56 34
Badstranden

Kramsta/Ulvsta
Karl-Göran Markusson
070-246 34 04
Avfarten från 83:an mot Kramstatjärn

Kyrkbyn
Alie Matsers
073-043 72 20
Samling vid Alies lada

Kåsjö
Lars Andersas
070-534 20 48
Samling vid mjölkpallen (busshållsplatsen)

Lillstråsjö
Deltar inte 2017

Långön
Sven Steen
070-578 29 08

Myra
Lars Bengtsberg
070-333 06 04
Korsningen mitt i byn

Nor/Båtbacken
Pia Nordin
070-696 87 96
Badstranden

Nordsjö
Anita Söderberg
070-205 99 18
Larssons (gamla affären)

Norrvåga
Jonas Lindström
070-534 09 90
Tura

Nybo
Mauritz Jonsson
070-602 28 65
Samling vid anslagstavlan vid Mines

Sanna
Birgitta Ederyd
073-026 79 88
Samling vid bykorsningen

Sidskogen
Stina Kylin
070-654 51 41
Samling vid Bygdegården

Sjövästa
Gunnar Nyberg
070-239 58 46
Samling vid bygdegården

Skålbo/Storsved/Rossla/Skridsvik
Christer Lundin
070-541 23 12
Samling vid Bygdegården i Skålbo

Skästra
Carl Fack
070-300 16 51
Samling vid bygdegården

Stene
Per Kristofers
070-224 23 21
Samlingsplats vid Kyrkstallarna

Stråsjö
Kerstin Norin
072-522 12 65

Säljesta
Joel Persson
076-884 48 08
Samling vid bygdegården

Sörvåga
Kristian Ivarsson/Roland Nilsson
073-029 37 51
Myränget

Teve/Löräng/Sörby
Bertil Östling
070-322 00 45


Tommy Westman
070-201 62 00
Samling vid TT-motor

Uvås
Anders Svensson
070-678 40 42
Samling vid Knåpa och hos Bengt-Åke

Vik/Föränge
Torsten Joners
070-261 30 78
Samling vid Vik gamla skola

Vålsjö/Gartsbo
Janne Hansson
070-640 82 07
Samling vid dansladan

Yckelsbo
Vakant

Åsbo/Rödmyra
Birgitta Bergström
070-664 31 47
Samling vid linladan

Älvsätra/Bondarv
Per Eriksson
070-628 23 53
Samling vid korsningen Älvsätravägen och Hamregatan

Änga
Mårten Mårtensson
070-333 58 26

Öje
Birgitta Helmersson
070-652 23 77
Samling vid Kusens förskola

 

Där samlingsplatser saknas, kontakta byombudet.