Röjardan 2024

Röjardan är en dag där vi i Järvsö samlas i våra byar för att göra fint inför sommaren. Vi hjälps åt att röja sly, göra i ordning badplatser, städa gemensamma ytor, måla bygdegården och liknande saker. Det är en dag där fritidshusägare och fast boende träffas för att arbeta tillsammans. Röjardan handlar om gemenskap och fungerar som en kickoff inför den stundande sommarsäsongen. Dagen brukar avslutas med gemensam fest på Stenegård där en kamp om titeln Årets By i Järvsö utkämpas.

Lördagen 15/6 2024 är det dags för Röjardag igen

Byombuden ordnar samlingsplats ute i respektive by för morgonsamling och lunch. Därifrån utgår vi för olika arbetsuppgifter, röjning, städning, eller annat som behövs göras för det gemensamma i byn.

Allt arbete med röjning, där arbetet är ideellt, ska godkännas av berörda markägare.

Tack till sponsorer och ideella som gör Röjardan möjlig!